Thực tế ảo sắp "lấn sân" y tế

Thực tế ảo sắp "lấn sân" y tế

Microsoft và các đối tác cho thấy nhiều cơ hội phát triển ứng dụng thực tế ảo tăng cường trong lĩnh vực y tế với sản phẩm Kính Hololen. Đây là một công cụ đa năng, không chỉ dùng để giải trí, chơi game mà còn mở ra thế giới thực tế ảo tăng cường (AR - Augmented Reality) ứng dụng vào nhiều lĩnh vực, như bệnh viện.