Donald Trump tố Trung Quốc can thiệp bầu cử Mỹ, đối đầu châu Âu trong thỏa thuận hạt nhân Iran

Donald Trump tố Trung Quốc can thiệp bầu cử Mỹ, đối đầu châu Âu trong thỏa thuận hạt nhân Iran

VietTimes -- Ngày 26.09.2018, Theo USA Today, tổng thống Donald Trump lần đầu tiên cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ như một thủ đoạn nhằm vô hiệu hóa những chính sách thương mại cứng rắn của ông trong cuộc đấu tranh chống lại nền kinh tế xuất khẩu Trung Quốc.