Cấp hơn 20.800 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội

Cấp hơn 20.800 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội

VietTimes -- Trong giai đoạn 2016 -2020, Chính phủ dự kiến sẽ bố trí hơn 20.800 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Theo NHNN, kế hoạch cấp vốn điều lệ cho NHCSXH từ ngân sách là việc làm cần thiết và là tin vui đối với hộ nghèo, hộ chính sách trên cả nước. 
Đã có 5 tiêu chí huyện nghèo mới

Đã có 5 tiêu chí huyện nghèo mới

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 - 2020. ThEo đó, nguyên tắc đánh giá huyện nghèo phải bảo đảm tính công khai, minh bạch và thống nhất về hệ thống tiêu chí đánh giá xét bổ sung huyện nghèo và xét công nhận huyện thoát nghèo.