Người Nhật chán ôtô

Người Nhật chán ôtô

Doanh số của Toyota giảm lần đầu tiên trong ba năm qua, và dự kiến giảm tiếp trong năm 2020, trong khi toàn cảnh thị trường ảm đạm.