Hezbollah chế “Pháo địa ngục” chống IS

Để chống lại lực lượng khủng bố IS, các chiến binh Hezbollah đã chế tạo và đưa vào sử dụng tổ hợp pháo phản lực 10 nòng mang tên "Al Battar", họ gọi là "pháo địa ngục". Rất khó đoán tổ hợp phóng rockets 10 nòng này có điều khiển bắn hay không và bắn xa bao nhiêu? Nhưng nó thật đáng sợ.
Hezbollah chế “Pháo địa ngục” chống IS

Theo QPAN