Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ và NATO

Năm 2014, Mỹ đã công bố kế hoạch dừng triển khai giai đoạn 4 tiến trình phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ và NATO European. Thực tế hiện nay, Mỹ đã và đang phát triển các thành phần hệ thống trên các nước Đông Âu và biển Nhật Bản

Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ và NATO

Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ và NATO ảnh 1