Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên

VietTimes -- Một tuần nhập cảnh Triều Tiên, dù là dưới hình thức du lịch, nhà báo - nhiếp ảnh gia đã Adam Baidawi đã có cơ hội được mục sở thị cuộc sống của những người dân ở đất nước bí ẩn nhất thế giới một cách chân thực và sinh động nhất.

Một buổi biểu diễn của người dân Triều Tiên để bày tỏ lòng tôn kính tới các nhà lãnh đạo của đất nước.

Một buổi biểu diễn của người dân Triều Tiên để bày tỏ lòng tôn kính tới các nhà lãnh đạo của đất nước.

Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 1
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 2
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 3
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 4
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 5
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 6
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 7
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 8
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 9
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 10
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 11
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 12
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 13
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 14
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 15
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 16
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 17
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 18
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 19
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 20
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 21
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 22
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 23
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 24
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 25
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 26
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 27
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 28
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 29
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 30
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 31
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 32
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 33
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 34
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 35
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 36
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 37
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 38
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 39
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 40
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 41
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 42
Hé lộ cuộc sống bên trong đất nước Triều Tiên ảnh 43