Đà Nẵng: Nhiều chỉ tiêu kinh tế không đạt kế hoạch năm

Đà Nẵng: Nhiều chỉ tiêu kinh tế không đạt kế hoạch năm

VietTimes -- GRDP của Đà Nẵng trong năm 2018 ước tăng 7,86% so với năm 2017, chưa đạt như kế hoạch đề ra (9-10%), giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 7,86% (kế hoạch 8,8-9,8%), giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng ước tăng 7,63% (kế hoạch 8-9%); Giá trị sản xuất thủy sản-nông-lâm ước tăng 2,51% (kế hoạch 3,5-4,5%); Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 25.676 tỷ đồng, đạt 99,2% so với dự toán Trung ương giao…