Mỹ triển khai 30.000 quân chặn Trung Quốc ở Biển Đông

Mỹ triển khai 30.000 quân chặn Trung Quốc ở Biển Đông

Bồi đắp đảo nhân tạo, xây dựng các đường băng quân sự trên các đảo tranh chấp. Trung Quốc bộc lộ rõ mưu đồ khống chế toàn bộ Biển Đông và cố gắng đẩy hải quân Mỹ ra khỏi vùng nước quan trọng hàng đầu của thế giới. Washington buộc phải có những hành động cứng rắn hơn.