Video: Công dân robot Sophia “hứa” không tranh việc của con người

Video: Công dân robot Sophia “hứa” không tranh việc của con người

VietTimes -- Robot đầu tiên được cấp quyền công dân Sophia khẳng định: Công nghệ mang đến nhiều công ăn việc làm hơn chứ không lấy đi việc làm, ví dụ như nghề truyền thống như nghề taxi. Công nghệ robot chỉ có thể tham gia vào các tác vụ phức tạp như phẫu thuật hay đơn giản hơn như hướng dẫn trẻ em.