“Nhắc” địa phương “có ý kiến” đòi phí duy trì hầm Hải Vân, “yết hầu” giao thông quốc gia được đem đi mặc cả?

“Nhắc” địa phương “có ý kiến” đòi phí duy trì hầm Hải Vân, “yết hầu” giao thông quốc gia được đem đi mặc cả?

VietTimes -- Lý do việc "nhắc" này, là nếu các vấn đề tài chính liên quan không được giải quyết, thì "có thể làm gián đoạn lưu thông qua hầm Hải Vân", và "gây ảnh hưởng lớn đến sự ổn định của đời sống xã hội và nhân dân” - Công ty CP Đầu tư Đèo Cả nói về nhiệm vụ duy trì huyết mạch giao thông quốc gia theo cách ấy.