Doanh nghiệp lo ngại nhiều vấn đề phát sinh từ Luật An ninh mạng

Doanh nghiệp lo ngại nhiều vấn đề phát sinh từ Luật An ninh mạng

VietTimes -- Tại Luật An toàn thông tin mạng, quy định về chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy đã nêu rõ và giao đầu mối thực hiện là Bộ TT&TT; trong khi đó, Dự thảo Luật An ninh mạng lại đặt thêm nhiều yêu cầu và chỉ định đầu mối thực hiện là Bộ Công an. Điều này khiến các doanh nghiệp lo lắng về việc xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm thủ tục hành chính.