Google Street View có thể giải quyết vấn đề khủng hoảng sức khỏe cộng đồng

Google Street View có thể giải quyết vấn đề khủng hoảng sức khỏe cộng đồng

VietTimes -- Street View là một tính năng đặc biệt của Google Maps, cho phép người dùng khám phá mọi địa điểm vòng quanh thế giới. Đó là một cách tuyệt vời để có một cái nhìn thoáng qua về cuộc sống hiện đại bận rộn, tấp nập. Theo một nghiên cứu mới, tính năng này có thể là một nguồn lực lớn để cải thiện sức khỏe cộng đồng. 
Google Street View có thể là chìa khóa giúp chúng ta đẩy lùi những 'cái chết sớm'

Google Street View có thể là chìa khóa giúp chúng ta đẩy lùi những 'cái chết sớm'

Google Street View (Chế độ xem Phố của Google, viết tắt GSV) là một ứng dụng hoàn hảo để nhìn thoáng qua cuộc sống hiện đại với đầy đủ vẻ rực rỡ của nó. Và theo một nghiên cứu mới đây, tính năng này thậm chí cũng trở thành một nguồn tài nguyên giúp chúng ta cứu lấy sức khỏe dân số.