Cách khôi phục tài khoản Facebook khi bạn quên mật khẩu

Cách khôi phục tài khoản Facebook khi bạn quên mật khẩu

Nếu không sử dụng trình quản lý mật khẩu (password manager), bạn sẽ rất dễ quên những mật khẩu phức tạp. Nếu bạn quên mật khẩu Facebook, bạn không thể khôi phục lại mật khẩu đã quên, nhưng bạn có thể dễ dàng khôi phục tài khoản bằng cách đặt lại mật khẩu mới.