Làm sao để thầy cô không biến thành 'thợ dạy' ?

Làm sao để thầy cô không biến thành 'thợ dạy' ?

Giáo viên là chủ thể, quyết định sự thành bại của nền GD, song với những gì đang thực sự diễn ra thì thân phận nhà giáo nhìn chung không khác "thợ dạy" là mấy. Vậy trước tiên cần giải phóng thầy cô khỏi những bất công.