Thành phố thông minh và bài toán tiết kiệm năng lượng

Thành phố thông minh và bài toán tiết kiệm năng lượng

Sở KHCN TP.HCM sáng ngày 4/4 phối hợp cùng Hội Vi mạch bán dẫn Thành phố và Trung tâm ICDREC tổ chức hội thảo giới thiệu công nghệ SOTB (Silicon on Thin BOX) vốn được đánh giá là công nghệ tiềm năng cho lĩnh vực IoT và các giải pháp ứng dụng trong thành phố thông minh (smart city).