ECLife: Hướng đi mới của ECPay

ECLife: Hướng đi mới của ECPay

VietTimes – Từ việc chỉ được biết đến là đơn vị trung gian thu hộ tiền điện, năm 2020 ECPay đã chuyển hướng kinh doanh, phát triển các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt.