Đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi: Những thách thức

Đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi: Những thách thức

VietTimes -- Đường Hồ Chí Minh từ Pắc Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về nhiều mặt. Ý nghĩa càng cao, trách nhiệm của Nhà nước đối với công trình càng phải toàn diện và tương xứng. Bài viết nêu lên những thách thức đối với đoạn cuối cùng, Năm Căn - Đất Mũi mà Nhà nước cần quan tâm để đảm bảo sự bền vững của con đường hài hòa với môi trường, đúng với yêu cầu của Nghị quyết 38/2004/QH11 của Quốc Hội.
Đặc công Việt Nam tập kích xóa sổ căn cứ siêu bí mật của Mỹ

Đặc công Việt Nam tập kích xóa sổ căn cứ siêu bí mật của Mỹ

VietTimes -- Dựa vào các tài liệu giải mật của Lầu Năm Góc, tác giả Sébastien Roblin một nhà nghiên cứu thuộc đại học Georgetown đã viết về trận đánh của đặc công trên đỉnh Pa Thí của Lào triệt hạ trung tâm radar, làm suy yếu chiến lược không kích của Mỹ tại Việt Nam và Lào, National Interest thuật lại.