ASEAN thông qua dự thảo khung COC

ASEAN thông qua dự thảo khung COC

 Ngày 5-8, Bộ trưởng các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã thông qua dự thảo khung bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) tại hội nghị ở Manila (Philippines).
Cuộc họp lần thứ 12 về biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc

Cuộc họp lần thứ 12 về biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc

VietTimes -- Cuộc họp lần thứ 12 ASEAN - Trung Quốc (SOM) về thực hiện Tuyên bố về cách Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và tham vấn về xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) vừa tổ chức, với đồng chủ trì của Trung Quốc và Singapore - nước điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc.