Sẽ kiểm soát chặt doanh nghiệp FDI trong thị trường bán buôn, bán lẻ

Sẽ kiểm soát chặt doanh nghiệp FDI trong thị trường bán buôn, bán lẻ

VietTimes -- Thời gian qua, công tác quản lý đối với thị trường phân phối bán buôn, bán lẻ trong nước còn chưa thực sự thống nhất; việc kiểm soát chấp hành pháp luật trong hoạt động của doanh nghiệp FDI chưa hiệu quả, các doanh nghiệp bán lẻ trong nước chưa có các biện pháp hỗ trợ hợp lý để phát triển, mở rộng hệ thống.