Đổ bộ và chống đổ bộ đường biển, những tồn tại của hải quân đánh bộ Nga

Đổ bộ và chống đổ bộ đường biển, những tồn tại của hải quân đánh bộ Nga

VietTimes -- Đổ bộ và chống đổ bộ đường biển là nhiệm vụ trọng tâm then chốt trong việc bảo vệ an ninh biển đảo quốc gia. Trước mắt và trong tương lai, nhiệm vụ này đóng vai trò quyết định ngăn chặn kẻ thù tiềm năng tiến hành các cuộc chiến tranh, xung đột, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ Quốc