Tăng quyền tự quyết tài chính cho các hội không sử dụng kinh phí nhà nước

VietTimes -- Hiện vẫn đang tồn tại 2 loại hội: Hội có nguồn tiền thù lao cho cán bộ chuyên trách do ngân sách nhà nước chi trả và loại hội mà tiền thù lao do nguồn kinh phí tự có của của hội chi trả. Đối với các hội dùng nguồn tiền nhà nước trả thù lao thì phải do nhà nước quy định và quản lý; còn đối với các hội sử dụng kinh phí tự có thì cần có quyền tự quyết.
Theo TS. Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư kí Liên hiệp hội Việt Nam, Nghị định số 45 chưa bám sát nội dung của Sắc lệnh số 102.

25 câu hỏi phỏng vấn kì lạ của Apple

Từ lãnh đạo xuất sắc cho tới mức lương cao và những tiệc bia linh đình hằng tuần, Apple được biết tới như là một môi trường làm việc đầy vui vẻ và phấn khích dành cho mọi người.
Apple.