Lấy cắp kỹ thuật không gian của Nga và chiến lược “Một vành đai, một con đường” là mối đe dọa lớn nhất đối với Nga
Báo chí Nga chí trích Trung Quốc:

Lấy cắp kỹ thuật không gian của Nga và chiến lược “Một vành đai, một con đường” là mối đe dọa lớn nhất đối với Nga

VietTimes -- Báo chí Nga đang tới tấp chỉ trích Trung Quốc lấy cắp kỹ thuật không gian của Nga, coi việc lấy cắp kỹ thuật này và chiến lược "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với Nga.