Đề xuất 3 phương án tăng lương tối thiểu năm 2016

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa đề xuất 3 phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2016. Theo đó, mức đề xuất tăng cao nhất là 600.000 đồng/tháng. Với ba phương án này, thì tỷ lệ tăng lương tối thiểu năm sau có mức tăng phổ biến 16-17,5% tùy theo vùng.
Theo đề xuất của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, lương tối thiểu sẽ tăng tới 600.000 đồng/ tháng so với năm nay
Theo đề xuất của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, lương tối thiểu sẽ tăng tới 600.000 đồng/ tháng so với năm nay

Phương án 1, mứcđề xuất lương năm sau tăng 420-600 nghìn đồng/ thángso với năm nay. Phương án 2, lương tối thiểu vùng năm sau tăngtừ 350 - 550 nghìn đồng/ tháng. Phương án 3, mức lương tối thiểu năm 2016 tăng từ 375.000- 520.000 đồng/ tháng. Như vậy, với ba phương án được Tổng liên đoàn Lao động Việt Namđề xuất thì tỷ lệ tăng lương tối thiểu năm sau có mức tăng phổ biến 16-17,5% tùy theo vùng.

Tuy nhiên, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Namcho rằng phương án tăng lương tối thiểu mà Liên đoàn lao động Việt Namđề ra là không có căn cứ thực tiễn, không phù hợp với năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Namhiện nay.

Việc giải quyết tiền lương phải đặt trong lợi ích tổng thể của nền kinh tế, năng lực cạnh tranh, khả năng giải quyết việc làm của nền kinh tế chứ không chỉ vấn đề lương tối thiểu. Vấn đề lương tối thiểu phải góp phần thúc đẩy cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho xã hội.

“Nếu lương tối thiểu tăng lên không hợp lý sẽ thu hẹp sản xuất, giảm năng lực sản xuất và không tạo được thêm việc làm mới. Thậm chí, đẩy người lao động hiện đang có việc làm ra đường. Điều đó sẽ là vấn đề rất lớn. Chắc chắn vấn đề tăng lương tối thiểu không thể không dựa trên cơ sở bù đủ mức trượt giá, đồng thời dựa trên năng suất lao động. Mức trượt giá của nền kinh tế Việt Namnăm nay dự báo tăng khoảng 2%. Năng suất lao động tăng 3-3,5%. Do đó chúng ta tăng lương tối thiểu thêm một vài phần trăm nữa ở mức phù hợp để rút ngắn giữa tiền lương tối thiểu và mức sống tối thiểu” - ông Lộc nhấn mạnh.

Cũng theo ông Lộc, nếu tăng lương tối thiểu lên 16% so với năm 2015thì không có cách nào doanh nghiệp chịu đựng nổi. Đó sẽ là gánh nặng, một cú sốc rất lớn đối với nền kinh tế để giải quyết công ăn việc làm, tăng trưởng, thu ngân sách trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Cho nên, việc tăng lương tối thiểu dựa trên lợi ích chung của nền kinh tế chứ không phải là ý muốn chủ quan từ phía nào cả.

Tổng liên đoàn lao động VN đề xuất ba phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2016

Phương án 1: Mức lương tối thiểu (MLTT)vùng năm 2016 được đề xuất tăng cao nhất 420.000 – 600.000 đồng/ tháng.

Vùng

MLTT 2016

Tăng so với 2015 Mức tăng%

Vùng 1

3.700.000

600.000 19

Vùng 2

3.250.000

500.000 18

Vùng 3

2.830.000

430.000 17,9

Vùng 4

2.570.000

420.000 19,5

Phương án 2: Mức lương tối thiểu vùng năm 2016 tăng từ 350.000 -550.000 đồng/ tháng.

Vùng

MLTT 2016

Tăng so với 2015

Mức tăng%

Vùng 1

3.650.000

550.000

17,4

Vùng 2

3.200.000

450.000

16,3

Vùng 3

2.800.000

400.000

16,6

Vùng 4

2.300.000

350.000

16,2

Phương án 3: mứctăng lương tối thiểuvùng năm 2016 tăng từ 375.000 đến 520.000 đồng/ tháng

Vùng

MLTT 2015

MLTT 2016

Tăng so với 2015

Mức tăng %

Vùng 1

3.100.000

3.620.000

520.000

16,7

Vùng 2

2.750.000

3.220.000

470.000

17,0

Vùng 3

2.400.000

2.785.000

385.000

16,0

Vùng 4

2.150.000

2.525.000

375.000

17,5

Theo Tuổi trẻ