Lương cao vẫn bị "chê" thiếu đãi ngộ, ngành ngân hàng khó giữ người

Lương cao vẫn bị "chê" thiếu đãi ngộ, ngành ngân hàng khó giữ người

VietTimes -- Có đến 89% ngân hàng có mức thu nhập trung bình của nhân viên từ 10 - 30 triệu đồng/tháng nhưng vẫn bị chê vì mức lương và chế độ đãi ngộ chưa phù hợp và chưa  thực sự hấp dẫn đối với nhân viên. Trong khi đó, có đến 50% các ứng viên muốn làm việc tại ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam
Phương án tái cơ cấu SCIC đến năm 2020

Phương án tái cơ cấu SCIC đến năm 2020

VietTimes -- Ngành, nghề kinh doanh chính của SICI là đầu tư và kinh doanh vốn vào các ngành, lĩnh vực, dự án đem lại hiệu quả kinh tế theo quy định của pháp luật; cung cấp các dịch vụ tư vấn về đầu tư, tài chính; chuyển đổi, quản trị, mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp...