Thủ tướng: Cần làm rõ mục tiêu phấn đấu cho hai mốc lịch sử 100 năm
Họp Tiểu ban KT-XH chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng:

Thủ tướng: Cần làm rõ mục tiêu phấn đấu cho hai mốc lịch sử 100 năm

VietTimes -- Thủ tướng cho rằng, cần thảo luận, làm rõ mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 và năm 2045, thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và thành lập nước như Tiểu ban Văn kiện đã đặt ra, theo hướng trở thành nước công nghiệp định hướng xã hội chủ nghĩa.