Trường Chính sách Công và Quản lý thuộc ĐH Fulbright sẽ mang tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt?

Trường Chính sách Công và Quản lý thuộc ĐH Fulbright sẽ mang tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt?

VietTimes -- GS. Thomas Vallely, Giám đốc chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard đồng thời là Chủ tịch Quỹ tín thác giáo dục Việt Nam đã đề xuất đặt tên Trường Chính sách Công và Quản lý (trước đây là Chương trình VELP) thuộc Đại học Fulbright theo tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
Harvard chuẩn bị xây trường đại học tại Việt Nam

Harvard chuẩn bị xây trường đại học tại Việt Nam

Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ 2,5 triệu USD cho Trường Đại học Harvard nhằm chuyển đổi một chương trình học bổng chính phủ danh tiếng thành trường Đại học tư nhân, phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam. Trường Đại học sẽ đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và liên kết với các trường Đại học Mỹ.