Cổ đông lớn “chạy” khỏi công ty ông Trầm Bê

Cổ đông lớn “chạy” khỏi công ty ông Trầm Bê

Nhiều thông tin cho rằng có chuyện xảy ra với cổ đông lớn là do ông Trầm Bê. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc BCI khẳng định việc thoái vốn là do chiến lược của các cổ đông lớn.Thực tế ông Trầm Bê đang trực tiếp nắm giữ khoảng 3,1% cổ phiếu tại BCI, số còn lại ông làm đại diện khoảng 16%.