Quân Houthis phục kích khiến lính Arab Saudi khiếp đảm (video)

Quân Houthis phục kích khiến lính Arab Saudi khiếp đảm (video)

VietTimes – Tấn công dữ dội chốt tiền tiêu, phục sẵn phía trước chờ cứu viện đến để diệt, lực lượng Houthis ở Yemen – vốn đang bị gọi là phiến quân – đã chứng minh khả năng chiến thuật xuất sắc của mình trước đối thủ đông hơn, được cơ giới hóa, hiện đại hóa mạnh hơn là quân Arab Saudi.