Đằng sau con số lợi nhuận đẹp của Nam Long trong 2019

Đằng sau con số lợi nhuận đẹp của Nam Long trong 2019

VietTimes -- Hụt hơi doanh thu, lợi nhuận gộp cũng giảm mạnh so với 2018 nhưng kết thúc năm 2019, Nam Long vẫn kịp có một kết quả lợi nhuận "đẹp", thậm chí là vượt cả kế hoạch đề ra. Bí quyết hay kỹ nghệ nào đã tạo ra kết quả kinh doanh tưởng như mỹ mãn ấy cho ông lớn địa ốc phía Nam?...