'Duyên muộn' giữa Cen Land và nhóm VNDirect

'Duyên muộn' giữa Cen Land và nhóm VNDirect

VietTimes – IPA hợp tác chiến lược toàn diện với CRE từ cuối năm 2021. Một bên có tiềm lực tài chính và quỹ đất. Một bên nuôi tham vọng vươn lên đầu chuỗi giá trị. Kết nối giữa họ còn phải kể tới VNDirect, Trustlink.