“Game” Vinaconex hạ màn

“Game” Vinaconex hạ màn

VietTimes –  Nút thắt tại dự án Splendora An Khánh được gỡ bỏ, gần như đồng thời, “game” Vinaconex cũng cho thấy nhiều dấu hiệu đi tới hồi kết…
HĐQT tạm dừng hoạt động, Vinaconex hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

HĐQT tạm dừng hoạt động, Vinaconex hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

VietTimes -- Do Tòa án bác khiếu nại về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nên Hội đồng quản trị Vinaconex - “người triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2019” - đang phải tạm ngừng hoạt động. Đây là nguyên nhân chính khiến Vinaconex phải hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019. 
Tòa yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, Vinaconex kiến nghị hủy bỏ và yêu cầu bồi thường thiệt hại giảm giá cổ phiếu

Tòa yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, Vinaconex kiến nghị hủy bỏ và yêu cầu bồi thường thiệt hại giảm giá cổ phiếu

VietTimes -- Vinaconex yêu cầu các bên có liên quan “bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Vinaconex và các cổ đông của Vinaconex” đối với các tổn thất do ảnh hưởng tiêu cực từ việc thực hiện Quyết định số 01/2019, bao gồm cả việc giảm giá cổ phiếu sau khi quyết định này được công bố theo quy định của pháp luật chứng khoán.