Không ngủ, không sex, không sức sống: Nhân viên công nghệ tại “Thung lũng Silicon của Trung Quốc” phải đối mặt với sự kiệt sức trước năm 30 tuổi

Không ngủ, không sex, không sức sống: Nhân viên công nghệ tại “Thung lũng Silicon của Trung Quốc” phải đối mặt với sự kiệt sức trước năm 30 tuổi

VietTimes – Trong ngành công nghiệp công nghệ ở Trung Quốc, các doanh nhân trẻ và nhân viên phải làm việc với cường độ cao đến kiệt sức. Ngoài ra còn đó những những nỗi lo liên quan đến trần nghề nghiệp, mất việc và môi trường làm việc phân biệt giới tính.