Hà Nội: Đã quản lý thông tin về gần 13 ngàn người nghiện ma túy bằng phần mềm

Hà Nội: Đã quản lý thông tin về gần 13 ngàn người nghiện ma túy bằng phần mềm

VietTimes -- Công an TP. Hà Nội đã xây dựng triển khai phần mềm “Quản lý dữ liệu hệ lực lượng phòng, chống ma túy”. Được cập nhật từ năm 2016 đến nay, hệ thống phần mềm đã cập nhật thông tin của 4.386 đối tượng sưu tra, 7.471 đối tượng bắt giữ, 1.091 đối tượng bán lẻ và 12.730 người nghiện và người sử dụng ma túy.
TP.HCM: Sẽ thử nghiệm lắp đặt camera định vị, nhận dạng người vi phạm

TP.HCM: Sẽ thử nghiệm lắp đặt camera định vị, nhận dạng người vi phạm

VietTimes -- Hệ thống còn có khả năng tự động phân tích, xác định những phương tiện di chuyển có hành vi không bình thường; xây dựng các mối liên kết các đối tượng có hành vi không bình thường với nhau; thống kê đưa ra những trường hợp có tần suất xuất hiện bất thường tại một số vị trí.