Chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại các TCTD

Chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại các TCTD

VietTimes -- Trước tình trạng hoạt động cho vay tiêu dùng đang phát sinh nhiều tranh chấp, khiếu nại, Thống đốc NHNN đã ký văn bản số 3436/NHNN-TTGSNH ngày 15/5, yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống.