Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2017

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2017

VietTimes -- Quy định mới về mức lương tối thiểu vùng; quy định mới về lệ phí đăng ký doanh nghiệp; lệ phí cấp mới thẻ Căn cước công dân; quy định mới về lệ phí đăng ký, cấp biển ô tô, xe máy;... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2017.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2016

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2016

VietTimes -- Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân chiến sĩ công an; quy định mới về số lượng Phó Chủ tịch UBND; cơ chế hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2016.
Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ 1/3/2015

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ 1/3/2015

Hướng dẫn mới về tiền lương; công ty con không được đầu tư góp vốn vào công ty mẹ trong ngành dầu khí; cho phép giảm tối đa 5% giá bán DN 100% vốn nhà nước; cấm quảng cáo sữa thay thế sữa mẹ... là những chính sách có hiệu lực từ 1/3/2015.