Đà Nẵng bàn tìm “áo mới” cho mô hình chính quyền đô thị

Đà Nẵng bàn tìm “áo mới” cho mô hình chính quyền đô thị Updating

VietTimes -- "Đối với chủ trương đổi mới tổ chức chính quyền không chỉ là tìm kiếm mô hình quản lý đô thị, mà còn nhằm xây dựng chơ chế và nâng cao hiệu quả vận hành của bộ máy cơ quan hành chính từ cấp TP đến phường xã ở Đà Nẵng" - ông Phan Thanh Long - Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng chia sẻ.