Chính phủ mới đã có được niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp

Chính phủ mới đã có được niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp

VietTimes -- Thủ tướng cho biết, qua 10 tháng hoạt động, Chính phủ nhiệm kỳ mới đã có được niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp. Nhưng phải nhân niềm tin đó lên hơn nữa bằng các hành động cụ thể, đặc biệt phải tiếp tục xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động mạnh mẽ, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
 Chính phủ khóa mới dự kiến gồm 27 thành viên

Chính phủ khóa mới dự kiến gồm 27 thành viên

VietTimes -- Ngày 8/4, tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội miễn nhiệm 2 phó thủ tướng, 18 thành viên khác của Chính phủ. Đồng thời Thủ tướng cũng trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 3 phó thủ tướng cùng 18 thành viên khác của Chính phủ khóa mới.