Chiêm ngưỡng các tác phẩm gấp giấy qua đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân Việt Nam

VietTimes -- Origami là môn nghệ thuật gấp giấy có xuất xứ từ Nhật Bản. Origami kết hợp những cách gấp đơn giản để biến những tấm giấy thành những hình khối phức tạp. Mời bạn cùng thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân gấp giấy Việt Nam. Các tác phẩm vừa được trưng bày tại Triển lãm Origami tổ chức tại Hà Nội ngày 23-24/12 vừa qua.
 
Chiêm ngưỡng các tác phẩm gấp giấy qua đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân Việt Nam ảnh 1
Chiêm ngưỡng các tác phẩm gấp giấy qua đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân Việt Nam ảnh 2
Chiêm ngưỡng các tác phẩm gấp giấy qua đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân Việt Nam ảnh 3
Chiêm ngưỡng các tác phẩm gấp giấy qua đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân Việt Nam ảnh 4
Chiêm ngưỡng các tác phẩm gấp giấy qua đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân Việt Nam ảnh 5
Chiêm ngưỡng các tác phẩm gấp giấy qua đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân Việt Nam ảnh 6
Chiêm ngưỡng các tác phẩm gấp giấy qua đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân Việt Nam ảnh 7
Chiêm ngưỡng các tác phẩm gấp giấy qua đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân Việt Nam ảnh 8
Chiêm ngưỡng các tác phẩm gấp giấy qua đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân Việt Nam ảnh 9
Chiêm ngưỡng các tác phẩm gấp giấy qua đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân Việt Nam ảnh 10
Chiêm ngưỡng các tác phẩm gấp giấy qua đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân Việt Nam ảnh 11
Chiêm ngưỡng các tác phẩm gấp giấy qua đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân Việt Nam ảnh 12
Chiêm ngưỡng các tác phẩm gấp giấy qua đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân Việt Nam ảnh 13
Chiêm ngưỡng các tác phẩm gấp giấy qua đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân Việt Nam ảnh 14
Chiêm ngưỡng các tác phẩm gấp giấy qua đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân Việt Nam ảnh 15
Chiêm ngưỡng các tác phẩm gấp giấy qua đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân Việt Nam ảnh 16
Chiêm ngưỡng các tác phẩm gấp giấy qua đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân Việt Nam ảnh 17
Chiêm ngưỡng các tác phẩm gấp giấy qua đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân Việt Nam ảnh 18
Chiêm ngưỡng các tác phẩm gấp giấy qua đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân Việt Nam ảnh 19
Chiêm ngưỡng các tác phẩm gấp giấy qua đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân Việt Nam ảnh 20
Chiêm ngưỡng các tác phẩm gấp giấy qua đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân Việt Nam ảnh 21