Eximbank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 5/3/2020 để bầu bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT

Eximbank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 5/3/2020 để bầu bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT

VietTimes -- Việc HĐQT Eximbank thông qua tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 diễn ra chỉ 1 ngày trước thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền ứng cử và đề cử nhân sự dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhà băng này nhiệm kỳ mới - nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).
Eximbank chưa “an cư” sao “lạc nghiệp”

Eximbank chưa “an cư” sao “lạc nghiệp”

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank - EIB) là đơn vị niêm yết duy nhất mà mới cuối tháng 10-2019 đã công bố thông tin trên trang web và có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM về nghị quyết hội đồng quản trị thống nhất lộ trình tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
Tín hiệu biến động nhân sự cấp cao Eximbank, nhìn từ việc công bố “sớm” kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2020

Tín hiệu biến động nhân sự cấp cao Eximbank, nhìn từ việc công bố “sớm” kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2020

VietTimes -- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 36 được tổ chức vào năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định phương hướng của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã CK: EIB) trong tương lai, bởi các cổ đông dự kiến sẽ bầu ra HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới, kéo dài 5 năm, từ năm 2020 - 2025.
Kế toán trưởng Eximbank được cho nghỉ việc và những chi tiết đáng chú ý

Kế toán trưởng Eximbank được cho nghỉ việc và những chi tiết đáng chú ý

VietTimes – Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank; Mã chứng khoán: EIB) vừa ban hành Nghị quyết số 362/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 8/7/2019, thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc ngày 20/6/2019 về việc giải quyết cho ông Nguyễn Ngọc Hà – Kế toán trưởng nghỉ việc theo nguyện vọng.
ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Eximbank lại “vỡ“!

ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Eximbank lại “vỡ“!

VietTimes -- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 2 của Eximbank lại "vỡ" bởi những bất đồng sâu sắc của các nhóm cổ đông lớn. Cổ đông chiến lược SMBC cho biết lý do không đồng ý thông qua Quy chế tiến hành Đại hội bởi 2 lẽ: (1) Không tín nhiệm Chủ tọa đoàn; (2) Không tin Ban kiểm phiếu.
Cục diện cổ đông Eximbank trước đại hội lần hai

Cục diện cổ đông Eximbank trước đại hội lần hai

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank - EIB) ngày 26-4-2019 đã phải hủy vì không có đủ 65% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. Theo Luật Doanh nghiệp, đại hội cổ đông lần hai của Eximbank sẽ tiến hành sau 30 ngày, tức ngày 26-5-2019 tới đây nếu số người tham dự đảm bảo được 51% cổ phần có quyền biểu quyết.