Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Cần thiết sẽ tham mưu Thủ tướng lập đoàn thanh tra nhà 8B Lê Trực

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Cần thiết sẽ tham mưu Thủ tướng lập đoàn thanh tra nhà 8B Lê Trực Updating

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên cho biết, trường hợp cần thiết sẽ tham mưu Thủ tướng lập đoàn thanh tra để nắm rõ thông tin theo quan điểm xử lí nghiêm minh các sai phạm. Đó là trả lời của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ chiều tối nay.