Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: “Cởi mở với báo chí là cá tính của tôi”

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: “Cởi mở với báo chí là cá tính của tôi”

Một năm nói rất nhiều về thông điệp “nói phải đi đôi với làm”, “nói ít làm nhiều”, cũng là một năm phải làm những việc chưa từng làm, làm những việc chưa có tiền lệ, làm những việc “đụng chạm”, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tâm niệm, làm việc với sự chân thành, không “đánh võng”, “làm hàng”, không tư lợi, rồi mọi người sẽ hiểu...