15 bộ phận trên cơ thể con người sẽ biến mất trong tương lai

15 bộ phận trên cơ thể con người sẽ biến mất trong tương lai

VietTimes – Qua hàng nghìn năm, cơ thể con người vẫn không ngừng tiến hóa để thích nghi với môi trường xung quanh. Với môi trường sinh sống và cách thức sinh hoạt đang thay đổi từng ngày, giới khoa học dự đoán rằng 15 bộ phận trên cơ thể người sẽ mất dần chức năng theo thời gian hoặc biến mất hoàn toàn.