Điểm báo ngày 11.11.2017: Khi chưa có bộ gõ tiếng các dân tộc thiểu số

Điểm báo ngày 11.11.2017: Khi chưa có bộ gõ tiếng các dân tộc thiểu số

VietTimes -- Việt Nam và Liên bang Nga ra Tuyên bố chung về hợp tác bảo đảm an ninh thông tin. Định hướng sinh viên sử dụng Internet, mạng xã hội vào học tập, nghiên cứu khoa học. Công nghệ sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn. Hướng đi nào cho ngân hàng và Fintech? Khó khăn với bảo hiểm xã hội khi chưa có bộ gõ tiếng Ê Đê. 
Làm gì để ngôn ngữ các dân tộc thiểu số được bình đẳng trong môi trường CNTT và Internet?

Làm gì để ngôn ngữ các dân tộc thiểu số được bình đẳng trong môi trường CNTT và Internet?

VietTimes -- Nhiều năm qua ở Việt Nam, người ta mới chỉ đầu tư chủ yếu về CNTT cho tiếng Việt, những sản phẩm CNTT cho ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số còn chưa có nhiều. Các dân tộc thiểu số cũng cần có quyền bình đẳng của mình trong môi trường CNTT và Internet để phục vụ các nhu cầu cập nhật thông tin, lưu trữ, xuất bản…