Những hy vọng từ sự đột biến trong quan hệ Cuba-Mỹ

Những hy vọng từ sự đột biến trong quan hệ Cuba-Mỹ

VietTimes - Ngoại trừ những người tham gia trực tiếp vào quá trình đàm phán bí mật trong suốt 18 tháng qua, còn có lẽ ngay cả những người am hiểu về quan hệ Cuba – Mỹ chắc cũng đều bất ngờ trước tuyên bố nối lại quan hệ ngoại giao của hai nhà lãnh đạo Cuba và Mỹ ngày 17-12-2014.