Có thể tiến hành đấu giá biển số xe đẹp ?

Có thể tiến hành đấu giá biển số xe đẹp ?

VietTimes -- Việc đấu giá biển số xe đẹp dự tính sẽ thu về hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, tuy nhiên việc đấu giá này đang bị  Luật đấu giá tài sản ngăn cấm và thực tế cũng bị Bộ Tài Chính, Bộ Công an "tuýt còi"