Quan điểm thương mại, địa-chính trị của Trump khi thức sự bộc lộ sẽ khiến Trung Quốc lo lắng?

Quan điểm thương mại, địa-chính trị của Trump khi thức sự bộc lộ sẽ khiến Trung Quốc lo lắng?

VietTimes -- Về thủ pháp địa-chính trị chiến lược, Vương Giang Vũ dự đoán ông Donald Trump sẽ đóng vai trò can dự "xa bờ" ở châu Á một cách thích hợp, từ đó tác động đến khu vực châu Á, đặc biệt là tác động vào quan hệ giữa Trung Quốc và các nước nhỏ ở châu Á, đồng thời khi cần thiết Mỹ sẽ đích thân đối đầu với Trung Quốc, thể hiện vai trò "lãnh đạo".