Đòn tấn công quân đội Syria đập tan IS tại chảo lửa Deir Ezzor (video)

Đòn tấn công quân đội Syria đập tan IS tại chảo lửa Deir Ezzor (video)

VietTimes -- Ngày 03.11.2017, quân đô%3ḅi Syria chính thức tuyên bố giải phóng hoàn toàn nô%3ḅi thị thành phố Deir Ezzor sau khi dâ%3ḅp tắt ổ đề kháng cuối cùng. Lực lượng Tiger, phối hợp với lữ đoàn104 Vê%3ḅ binh Cô%3ḅng hòa, sư đoàn cơ giới số 4 dọn sạch hoàn toàn các hỏa điểm và những tay súng bắn tỉa cuối cùng.