Mỹ “viện trợ cả gói” 6 tàu tuần tra cho Việt Nam

Mỹ “viện trợ cả gói” 6 tàu tuần tra cho Việt Nam Updating

Hiệnsĩ quan cảnh sát biển Việt Nam đang được huấn luyện, đào tạo sử dụng tàu tại Mỹ. Không chỉ đào tạo về con người, Mỹ còn chuyển giao trọn gói cả cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa cùng với các trang thiết bị, phụ tùng thay thế cho các tàu tuần tra.