Cách đọc tin nhắn trên WhatsApp mà không hiển thị Seen

Cách đọc tin nhắn trên WhatsApp mà không hiển thị Seen

VietTimes -- Nhiều khi bạn thấy tin nhắn đến từ ứng dụng WhatsApp mà không muốn cầm lên đọc vì ngại bị người gửi tin biết bạn đã nhận được tin nhắn mà không trả lời ngay lập tức. Kể từ khi WhatsApp ra mắt tính năng “Blue ticks” và “Read Receipts” rất khó để bạn có thể đọc một tin nhắn mà đối phương không phát hiện.